• Over het liegend konijn april 2021

    ‘Veel van de hier opgenomen gedichten zijn romantisch van toon, al is die romantiek erg kwetsbaar en ligt de melancholie nooit veraf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de intense vadergedichten van Jacobus Bos en van Jan Geerts, maar ook voor de wijze waarop debutante Mandy Mariska Eggerding haar eigen identiteit behoedzaam aftast.’

https://mappalibri.be/?navigatieid=61&recensieid=9239&via_navigatieid=21

https://meandermagazine.nl/2021/04/jozef-deleu-samenstelling-het-liegend-konijn-2021-1/