En wacht

Ik trek mijn wolfskleren aan en nestel meop dit onmogelijke uur tussen de dierenop de bank. Zij slapen nog dus drink ikheet water en wacht. Straks vertrekken we...

Huis

Ik bouwde een huis voor onszoals je een koffer pakt en alles steeds niet past je op reis wil maar door het weer de vlucht wordt afgelast je woorden zoekt voor e...

Het vertrek

Ik wil niet dat je gaat. Sla mijn lichaam om de deur en steek mijn vingers in de sloten. Kruip tussen tocht en raam maar hoe ik ook lig of draai, je moet. Een o...