Niet voor jou

Je lacht, schuilt achter strakke wangen, waar je pijn verzwijgt onder de huid, zandzakken werpt in volle ogen, niet verraden, dat bij het minste, het water stij...