Wel

Ik zag de wereld tussen regels donkere paden, jungle door de piranha gebeten liet de wonden moeizaam helen. Ik werd zwart van kleur tot ik een spiegel vond rend...

Kind

Je  bent een beweging, draait van binnen een lang been en legt je hand tegen een oor. Misschien droom je mij, in het daveren van mijn hart terwijl ik lucht voor...

Beter gelaten

Het was nog grijzer ochtend dromen weefden als flarden mist door nog onbepaalde dag binnensmonds wortelden woorden dat altijd alles, dat altijd tegen toch dat h...

Rorschach

In de vroege ochtend als alles nog schemert en niemand zich nog waagt aan het ruime sop, ligt de straat er verscheurd bij, haar stenen blakerden zwart onder het...

Don Quichote

Ik ben niet zoals jij. Jij roeper van vuur. Met tot de tanden je wapens. Je zwaait vleugels, als glazen, kapot op de vloer. Draait geen handen om voor strijd. K...