Mandy Eggerding

Mandy Eggerding
is een theatermaakster
die inmiddels liever schrijft.

Zij studeert aan de Schrijversvakschool in Amsterdam