Kind

Je  bent een beweging, draait van binnen een lang been en legt je hand tegen een oor. Misschien droom je mij, in het daveren van mijn hart terwijl ik lucht voor...

Beter gelaten

Het was nog grijzer ochtend dromen weefden als flarden mist door nog onbepaalde dag binnensmonds wortelden woorden dat altijd alles, dat altijd tegen toch dat h...